ที่มา

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ ไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจชนิดใหม่ เริ่มระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่วนในประเทศไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อและเกิดการระบาด ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และยังคงระบาดเป็นวงกว้าง จึงเป็นเหตุให้เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆขาดแคลน เช่น เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย n95 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นต้น

ทำให้ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลได้รณรงค์ให้ ประชาชนใส่หน้ากากผ้า แทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อเก็บหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ใส่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล  สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า วัสดุที่ใช้ควรเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน ซึ่งช่วยกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ดี สามารถนำมาซักแล้วใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

ทางภาควิชาจึงเห็นความสำคัญ ทางด้านสุขภาพ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ทำให้เกิด ”กิจกรรมการเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกัน Covid-19”

แนวทางปฏิบัติ

 1. กิจกรรมการเย็บหน้ากากผ้า 3 รูปแบบ (เป็นหน้ากากผ้า3ชั้น ด้านในเป็นผ้าฝ้ายมัสลิน 2ชั้น) คือ
  1. หน้ากากผ้าไหมพรม 3 ชั้น โดย ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี
  2. หน้ากากผ้าแบบจีบ 3 ชั้น  โดย ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
  3. หน้ากากผ้า3D 3 ชั้น โดย ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ
 2. ระยะเวลาการทำกิจกรรม คือวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.
 3. การจัดซื้ออุปกรณ์ ทางภาควิชาได้สนับสนุนอุปกรณ์การตัดเย็บ โดยจัดซื้อจากร้านแสงชัย บริเวณตลาดมีนบุรี ประกอบด้วย ไหมพรม เข็มถัก ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าคอตตอน ด้าย เข็ม เข็มหมุด ยางยืด

วิธีการดำเนินงาน

 1. รูปแบบหน้ากากไหมพรม 3 ชั้น วิทยากร โดย ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี
  เริ่มจาก แพทเทิน ของหน้ากากไหมพรม

  Mask01Mask02
  วิทยากร สอนการถักขึ้นรูป หน้ากากไหมพรม ชั้นนอก

  Mask03 Mask04 Mask05
  Mask06 Mask07 Mask08
  Mask09 Mask10 Mask11
  Mask12

  เมื่อถักไหมพรมชั้นนอกเสร็จ ด้านในจะเย็บด้วยผ้าฝ้ายมัสลิน 2 ชั้น

  Mask13
 2. รูปแบบหน้ากากแบบจีบ 3 ชั้น  วิทยากร โดย ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
  เริ่มจาก แพทเทิน
  Mask14
  จากแพทเทิน ตัดผ้าตามขนาด และเย็บตามรอยประ ส่วนบริเวณสายคล้องหู และ วิธีการเย็บจะดูจาก https://www.youtube.com/watch?v=EMYdIeD47uI ประกอบการทำ โดยวิทยากรจะช่วยดูรายละเอียดการเย็บ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน

  Mask15 Mask16
  Mask17 Mask18 Mask19
 3. รูปแบบหน้ากาก3D  3 ชั้น   วิทยากรโดย ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ
  เริ่มจาก แพทเทิน

  Mask20 Mask21

  ตัดผ้าตามขนาด และเย็บตามวิดิโอ ใน http://www.naamblog.com/วิธีทำผ้าปิดจมูก-หน้ากา/
  โดยวิทยากร จะช่วยดูรายละเอียดการเย็บ กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน

  Mask22 Mask23 Mask24
  Mask25 Mask26 Mask27
  Mask28 Mask29 Mask30

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทักษะและ วิธีการทำหน้ากากผ้าหลายชนิด
 2. ทำให้มีหน้ากากผ้า เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน ในการป้องกันไวรัส Covid-19
 3. สามารถเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้าง โดยเย็บหน้ากากผ้า แจกให้กับผู้ที่ขาดแคลน

เอกสารอ้างอิง

[1] https://www.pinterest.com/pin/651896114800235305/

[2] https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/868928

[3] https://www.youtube.com/watch?v=EMYdIeD47uI

[4] http://www.naamblog.com/วิธีทำผ้าปิดจมูก-หน้ากา/