อัจฉริยะศิลปพับกระดาษ

      เคยพับกระดาษเป็นเครื่องบิน นก ตะกร้า หรือรูปอื่น ๆ กันบ้างไหม ศิลปะการพับกระดาษเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “โอริงามิ (origami)” เอริก เดอเมียน นักคณิตศาสตร์เป็นบุคคลหนึ่งที่ค้นคว้าศึกษาคณิตศาสตร์ที่อยู่ในการพับกระดาษ และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในศาสตร์อื่น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ต่อไป บทความเรื่อง “อัจฉริยะศิลปะพับกระดาษ” เล่าเรื่องราวของเอริก เดอเมียน และการศึกษาของเขาได้เป็นอย่างดี บทความนี้มาจากหนังสือสรรสาระ (Reader’s Digest) ฉบับเดือนธันวาคม 2553

OrigamiImage

>>> <<<

Origami01

Origami02

Origami03

Origami04