ผลงานตัวอย่างของนักศึกษา
จาก วิชา MATH0200 Mathematics II
ของ นักศึกษาคณะวิทยาการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากวิชา Mathematics II (IT) ดร.อรวรรณ ให้นักศึกษาทำเว็บสื่อการสอนส่งเป็นงานเก็บคะแนน และผมมีโอกาสได้เป็นกรรมการตรวจให้คะแนนงานนี้ด้วย ผมพบว่ามี web ของนักศึกษาหลายกลุ่มที่ทำออกมาได้สวยงาม และมีรายละเอียดครบถ้วนดี คิดว่าน่าจะนำเสนอให้เป็นอีกช่องทางเพื่อการหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับบุคคล ทั่วไปครับ

จากการคัดเลือก ผมคิดว่า งานของกลุ่มพริ้ม (ชื่อกลุ่มนักศึกษาตั้งกันเอง) ซึ่งทำเว็บสื่อการสอนเรื่องค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะ สวยงามและน่าสนใจครับ ลอง click ดูครับ

สื่อการสอนเรื่องค่าเฉพาะ และเวกเตอร์เฉพาะ โดยกลุ่มพริ้ม