ผลงานตัวอย่างของนักศึกษา
จาก วิชา MATH0200 Mathematics II
ของ นักศึกษาคณะวิทยาการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 รายวิชา MATH0200 Mathematics II สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้นักศึกษาแบ่งกล่ม ทำ Clip สื่อการสอน เรื่องเมทริกซ์ ไม่ว่าจะเป้น เรื่องการดำเนินการบนเมทริกซ์ การหาตัวกำหนด การหาเมทริกซ์ผกผันโดยใช้การดำเนินการเบื่องต้น การหาค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ และการหาผลเฉลยของระบบสมการโดยวิธีเกาส์และเกาส์-จอร์แดน ซึ่งนักศึกษาจะต้องจับฉลากเรื่องที่จะทำ และนำมารายงานในห้องเรียน

การรายงานมีคณะกรรมการให้คะแนน 2 ท่านคือ ผู้สอน (อ.อรวรรณ) และ ดร.ธนากาญ จากการลงมติเห็นว่า กลุ่ม "TrueLove" และ "ไรไม่รู้" ทั้งสองกลุ่มมีความโดดเด่น น่าสนใจจึงนำมาเผยแพร่ใน web ภาควิชาคณิตศาสตร์

กลุ่ม TrueLove [ เสนอเรื่องการดำเนินการบนเมทริกซ์ ] : ด้านอุปกรณ์ จัดได้ดีภาพไม่สั่นไปมา , บทพูดและการนำเสนอดี เนื้อหาครบถ้วน เหมาะกับการเป็นสื่อการสอนค่ะ

กลุ่ม ไรไม่รู้ [ เสนอเรื่องการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ] : ผลงานนี้ค่อนข้างดี แหวกแนว มีความคิดสร้างสรรค์ ( แถม Clip แอบซื้ง ให้กำลังใจเพื่อนๆ ) ลองดูนะคะ

กลุ่ม TrueLove

 

กลุ่ม ไรไม่รู้