การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่ ของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 
   ผู้วิจัย :
       bd21299_.gif กานต์ฐิตา วิจันทร์โต
 
   การเผยแพร่ :
       เผยแพร่ใน
         การประชุม มหานครวิชาการ ครั้งที่ 3
 
ChainRule.jpg
 
   บทคัดย่อ :

  ChainRule_abs.jpg
 
   Full Paper :
       bd21299_.gif ChainRule.PDF