บทความความรู้ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องพหุนาม
โดยอ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

ประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ตั้งแต่ เอกนาม จนถึงพหุนาม ภายในบทความมีตัวอย่าง การแสดงวิธีทำโดยละเอียด และโจทย์แบบฝึกหัด


 

ถ้าต้องการดาวน์โหลด file กดที่รูปเลยครับ  j0395736