บทความความรู้ด้านคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกเศษส่วนย่อยโดยใช้ Lagrange polynomial
โดย อ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

การแยกเศษส่วนย่อยสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลายๆ เรื่อง เช่น การอินทิเกรท บทความนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถแยกเศษส่วนย่อยได้

ภายในบทความมีตัวอย่างและแบบฝึกหัด ลองอ่านดูครับ

ถ้าต้องการดาวน์โหลด file กดที่รูปเลยครับ j0395736